Privacy beleid

Ons website adres: gabydamcoaching.nl

Gaby Dam Coaching onderdeel van Anders dan verwacht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78494702.

Gaby Dam Coaching respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms zijn persoonlijke gegevens van jou nodig. Gaby Dam Coaching gaat veilig om met de informatie die je met Gaby Dam Coaching deelt. Jouw gegevens worden netjes opgeslagen en niet gedeeld met derden. Gaby Dam Coaching houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving). In deze verklaring lees je welke gegevens Gaby Dam Coaching gebruikt en hoe deze worden opgeslagen, beschermt en verwerkt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Gaby Dam Coaching persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk;
 3. bezoekers van de websites www.andersdanverwacht.nl, www.gabydamcoaching.nl en www.stressenzwanger.nl
 4. alle overige personen die met Gaby Dam Coaching contact opnemen of van wie Gaby Dam Coaching persoonsgegevens verwerkt

Persoonsgegevens
Om de Website en Diensten aan te kunnen bieden, worden soms persoonsgegevens verwrkt. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden.

Als je een gesprek opstart (contactformulier), artikelen download, gebruik maakt van een Dienst of je inschrijft voor de nieuwsbrief vragen we een aantal gegevens van je: je naam, e-mailadres en indien gewenst een telefoonnummer (contact). Tevens bewaren wij je IP-adres. Dit doen we om een vraag of opmerking te beantwoorden of je ervaring op onze website zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo kijken we naar bezoekersgedrag en passen de inhoud op deze Website en nieuwsbrief aan op basis van jouw voorkeuren of delen we mogelijk andere interessante artikelen met je.

Ook de gegevens die je zelf persoonlijk met Gaby Dam Coaching deelt (tijdens een coachingsessie, bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digital (via e-mail of webformulieren op de website), of informtie die met toestemming van de jouw worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers, vallen onder de categorie persoonsgegevens.

Gaby Dam Coaching mag jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via dit privacy beleid. Je hebt het recht om je gegevens in te zien, op te vragen, te wijzigen of te verwijderen van onze bestanden.

Doeleinden verwerking
Gaby Dam Coaching verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de gebruikerservaring de websites www.andersdanverwacht.nl, www.gabydamcoaching.nl en www.stressenzwanger.nl;
 4. het bijhouden van websitestatistieken waaronder informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website
 5. worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 6. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Contactformulier
Nadat je ons contactformulier hebt ingevuld, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Hiervoor gebruiken wij naam, e-mailadres en/of je telefoonnummer (indien je die hebt achtergelaten). Door je vraag of opmerking in te sturen gaan we er van uit dat we die gegevens ook mogen gebruiken om contact met je te zoeken. Je gegevens worden zonder toestemming niet met derden gedeeld.

Nieuwsbrief
Je kunt je abonneren op één of meer van onze nieuwsbrieven. We delen de nieuwste berichten, events, artikelen, diensten, programma’s, acties of andere zinvolle informatie over onze thema’s: zwanger worden, risicozwangerschap, jouw baby, support en verlies. Je kunt je nieuwsbriefabonnement altijd opzeggen via de afmeldlink onderaan de laatst verstuurde nieuwsbrief.

Social Media
Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account.

Als je aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op je social media-account als je bent ingelogd. Als je op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Online programma
Door een coaching traject af te nemen bij Gaby Dam Coaching, krijg je automatisch toegang tot een online programma. Hierin vind je oprdrachten die je thuis kunt maken. De oprdrachten maak je niet in de online omgeving, Gaby Dam Coaching gebruikt – voor toegang – enkel de eerder aan ons doorgegeven persoonsgegevens: naam, e-mailadres. Gaby Dam Coaching creeert een wachtwoord die je later zelf kunt aanpassen. Dit eventuele nieuwe wachtwoord wordt ook bewaard.

Op de websites www.andersdanverwacht.nl, www.gabydamcoaching.nl en www.stressenzwanger.nl worden verschillende online programma’s aangeboden tegen betaling. Hierin wordt cursusmateriaal verstrekt. Mocht je een bestelling plaatsen via een van deze websites, dan vragen we naast je naam en e-mailadres ook om je IP-adres, adres- en bankgegevens. Deze informatie hebben we nodig om je bestelling af te handelen en een transactieovereenkomst met je aan te gaan.

Je naam, e-mailadres en adresgegevens worden mogelijk gedeeld met de dienstverlener en/of de bezorgdienst.

Downloaden
Sommige artikelen zijn alleen te lezen als je ze eerst download. Om te kunnen downloaden vragen wij informatie over jezelf met ons te delen: je naam en je e-mailadres. Daarnaast slaan wij ook je IP-adres op. Dit doen wij op basis van jouw toestemming.

De opgevraagde content ontvang je per e-mail. Bij goedkeuring plaatsen we je naam ook op onze nieuwsbrieflijst om je op de hoogte te houden van andere interessante artikelen of events over het thema waarin jij geïnteresseerd bent. Mocht je geen (andere) e-mails willen ontvangen of wil je je voorkeuren aanpassen (bijvoorbeeld thema’s of het stopzetten van de nieuwsbrieven of opvolg e-mails), dan kan dat middels de afmeldlink onderaan de laatst ontvangen e-mail.

Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens die je met ons hebt gedeeld niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Gaby Dam Coaching persoonsgegevens verwerkt. Dat kan zijn een coaching traject, een bestelling, het versturen van e-mailnieuwsbrieven, een gesprek met je aangaan (na invullen van het contactformulier) of website verbeteringen (statistieken en analyse).

Jouw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard.

Persoonsgegevens delen met derden
Natuurlijk deelt Gaby Dam Coaching jouw gegevens niet zomaar met derden. Wanneer doen we dit wel:

 1. als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is;
 2. Als de wet dit voorschrijft.

Gaby Dam Coaching deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval wordt expliciet jouw toestemming gevraagd en worden daarna uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen – die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) – daaraan stelt dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan diensten die we vaak gebruiken voor events (bijvoorbeeld Eventbrite) en nieuwsbrieven (denk aan Mailchimp). Ook zij zullen zorgdragen voor de opslag van jouw gegevens en het verwerken daarvan. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies
Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in je browser, tablet of smartphone. Deze cookies slaan informatie op zodat wij je beter van dienst kunnen zijn, bijvoorbeeld het vooraf invullen van formulieren of we analyseren je bezoek. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies.

Bij het eerste bezoek aan onze website geven wij je middels een pop-up uitleg over onze cookies. We vragen je ook een keuze te maken met welk cookie-gebruik je akkoord gaat. Ben je akkoord gegaan en bedenk je je weer? Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen.

Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 1. Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 2. Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie
 3. De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben

Rechten
Je hebt het recht Gaby Dam Coaching te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je contact opnemen met Gaby Dam van Gaby Dam Coaching door een emailbericht te sturen naar info@andersdanverwacht.nl Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Gaby Dam Coaching persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen.

Wijzigingen
Het kan zijn dat Gaby Dam Coaching wijzigingen aanbrengt op de website of de dienstverlening aanpast. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het privacy beleid. Let daarom op de versiedatum hieronder.

Contact
Gaby Dam Coaching

’s-Gravelandseweg 63
1217 EJ Hilversum
info@andersdanverwacht.nl

Versie januari 2023